• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Login Form

 

Voorwaarden boeking Zuid-Frankrijk Duikvakanties 

 

(AAN)BETALING
Cursussen/programma's zijn inclusief zoals op de website omschreven. Cursussen/programma's zijn exclusief vervoerskosten, maaltijden, verblijfskosten (indien niet via duikenfrankrijk.nl vooraf geboekt), reisverzekering, annuleringsverzekering, eigen uitgaven en overige kosten. 
Bij inschrijving voor de zomerweken dient men € 120 per deelnemer en 25 % campingreserveringskosten voor het verblijf aan te betalen. Bij inschrijving voor de Cavalaire week dient men € 150 aan te betalen.  Zonder aanbetaling geschiedt er geen inschrijving of campingreservering en is de boeking niet definitief. 
Inschrijving/reservering geschiedt op basis van de datum van binnenkomst van de aanbetaling. Na inschrijving ontvangt men de factuur direct via de mail. De restantbetaling dient uiterlijk 6 weken voor de aankomstdatum plaats te vinden, hierna ontvangt men via de mail informatie bestaande uit een medische verklaring, routebeschrijving en een checklist/programma, deze zijn vanaf dat moment ook te downloaden via de website

LEERMIDDELEN
Indien men zich voor een cursus inschrijft ontvangt men het PADI leermiddelenpakket, mits op voorraad (voor Open Water Diver, Advanced Open Water Diver en Specialties) na de volledige betaling en indien men de verzendkosten heeft gereserveerd.
Bij alleen een aanbetaling ontvangt men de leermiddelen rond 6 weken voor aanvang van de reis en na volledige betaling. Voor aanvraag van het brevet ontvangen we graag een digitale pasfoto van max. 300 kb bij de inschrijving.

DEELNAME
Deelname gebeurt op eigen risico en deelnemers dienen zelf hun duikverzekering af te sluiten (kijk dit goed na bij de reisverzekering, soms is dit inclusief soms dient de duiksport apart te worden bijverzekerd). De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, tijdens de cursus/programma's. 
Iedereen die bij Duikenfrankrijk.nl duikt wordt veronderstelt zich te houden aan onze richtlijnen en de 'PADI Standaards Voor Veilig Duiken'. Deze worden voor de cursus/programma's aan iedere deelnemer ter ondertekening aangeboden. Men dient de medische verklaring met goedkeuring voor het duiken (stempel en handtekening op aanvullende verklaring) van de huisarts mee te nemen en terplekke in te leveren voor aanvang van de activiteit, dit geldt voor alle programma’s. Als een deelnemer zich tijdens de cursus/het programma aan wangedrag schuldig maakt dan wel op overige wijze gevaar, hinder of overlast oplevert zodanig dat de cursus/het programma naar ons oordeel in sterke mate wordt beïnvloed, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer. 
Duiken van de Easy Safari en Super Safari zijn niet overdraagbaar aan andere personen en/of naar andere dagen.
 

ANNULEREN

Men kan als cursist/deelnemer een inschrijving annuleren. Annuleren kan alleen schriftelijk en aangetekend naar het adres dat op de factuur vermeld staat. Dit brengt de volgende kosten met zich mee: 


Bij annuleren tot 8 weken voor aanvang van de cursus het aanbetaalde bedrag 


Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de cursus 50% van de cursussom 


Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus 75% van de cursussom 


Bij annuleren later dan 4 weken voor aanvang van de cursus de volle cursussom 

 

Duikenfrankrijk.nl behoudt zich het recht voor de cursussen te annuleren of te onderbreken in geval van natuurinvloeden (storm), ziekte, onvoldoende deelnemers of welke overmachtsituatie dan ook. Annulering door ons betekent altijd dat men de betaling volledig of in evenredige gedeeltes terug krijgt. Bij slecht weer kan het pakket over 7 dagen verdeeld worden. Mocht echter door weersomstandigheden het pakket niet volledig uitgevoerd kunnen worden in de daarvoor beschikbare tijd dan zal geen restitutie plaatsvinden. 
Een cursuspakket dat door weersomstandigheden niet kan worden afgerond in de daarvoor bestemde tijd kan door een door ons nader te bepalen datum in Nederland voortgezet worden. In geval van ziekte/blessures kan men terugvallen op de zelf af te sluiten reis- en/of annuleringsverzekering.

 

CAMPING

Mas de Pierredon: Duikenfrankrijk.nl reserveert een tentplaats op het groepsterrein van Mas De Pierredon Sanary (zomer). Men dient door te geven met hoeveel personen, tenten en wat de grote van de tent is. 
Men dient zelf te zorgen voor een tent of via de boeking bij duikenfrankrijk.nl aan te geven of men een iglotent of grote ingerichte tent wil boeken. 
Caravans kunnen niet op het groepsterrein geplaatst worden. Hiervoor moet men zelf een reservering bij de camping boeken. 
Men kan terecht op het groepsterrein vanaf zaterdag 12 uur 's middags. 
Men dient de tentplaats te verlaten de volgende zaterdag voor 10 uur 's ochtends. 
Indien men een grote ingerichte tent heeft gehuurd dan loopt het verblijf van zaterdag na 14.00 uur tot de zaterdag daarop tot 10.00 uur. Duikenfrankrijk.nl kan alleen een tentplaats reserveren voor de week (weken) waarin men een programma volgt van duikenfrankrijk.nl. Een langer verblijf dient men zelf met de camping te regelen of terplekke te bespreken wat mogelijk is met duikenfrankrijk.nl indien men op het groepsterrein staat. Na afloop van het duikenfrankrijk.nl programma dient men de tentplaats te verlaten. 
De kosten van de camping betaald men middels de factuur aan Duikenfrankrijk.nl of bij een zelf gereserveerde campingplaats via de camping aan de camping zelf terplekke (let op: vooraf aanbetalen 25%), zorg ervoor dat u een bevestiging van de camping krijgt. Men dient zich te houden aan de huisregels van Camping Mas De Pierredon. Deze zijn opvraagbaar bij de camping zelf.


Camping La Baie: Duikenfrankrijk.nl reserveert een slaapplaats in een chalet obv een 2-persoonskamer, voor eenpersoonbezetting geldt een toeslag. Men kan terecht na 13.00 uur en verlaat het schoongemaakte chalet op de vertrekdag voor 11.00 uur.
Terplekke wordt een gedeelde schoonmaakborg gevraagd, deze ontvangt men retour indien het chalet schoon wordt achtergelaten.

 

Doormiddel van het plaatsen van een boeking verklaart u zich akkoord met bovenstaande voorwaarden.

 

Duikenfrankrijk.nl